Med alla hotell och restauranger stängda så har grönsaks och fruktodlare fått stora problem. Man räknar med att hotellen och restaurangerna stod för cirka 60-65% av avsättningen av dessa varor. Och trots att livsmedelshandeln ökar något i sin försäljning så gagnar det framför allt de stora odlarna, som redan har avtal med livsmedelskedjorna.

De små odlarna har fått stora och, till synes, väldigt svårlösta problem. Själva menar de att de inte får den hjälp av myndigheterna som man borde få… Även osttillverkningen har stött på problem, då överproduktionen för tillfället är stor.

Saluhall online här kan ni köpa överflödet: www.grancanariamegusta.com