Den gran-kanariska regeringen (el Cabildo) har avsatt 5 miljoner euros till sina 21 kommuner för att de skall kunna anställa mer personal, vilket behövs då vissa delar av kommunens arbete ökat kraftigt pga. Coronaviruset.

Främst går dessa arbeten, som tillsätts för 6-12 månader, till de som redan förlorat sin anställning pga sjukdomen. Dessutom måste man vara skriven i kommunen där man ansöker om jobb, samt vara inskriven i arbetslöshetskassan.