Påskhelgen är för många kanarier detsamma som någon eller några dagar på stranden på de södra delarna av öarna. Här har dessutom många kanarier ett andra boende, som under vintersäsongen används till turismen, men som från påsk återgår till ägarnas förfogande.

Myndigheterna är väl medvetna om detta, och kommer att utöka kontrollerna för att få folk att stanna hemma, och därmed begränsa spridningen av Corona. Inför påsken införs både dagliga och nattliga kontroller. Dessutom kommer man att ta hjälp av såväl helikoptrar som droner för att se till att folk håller sig hemma.