Hälsomyndigheterna på öarna förhandlar med centralregeringen om lite speciella regler när det gäller isoleringen av befolkningen. Dels för att antalet smittade etc. är betydligt lägre än i andra spanska stater, dels för den rent geografiska begränsningen som öarna har, tycker de lokala myndigheterna att man kan vara lite friare i tyglarna här.

Dessutom lider öarna av stora antal kraftigt överviktiga, diabetes och hjärt drabbade, som behöver ut och röra på sig. Än så länge finns inget svar från centralregeringen i Madrid.