Antalet permitteringar ökar kraftigt på Kanarieöarna – precis som i Spanien som helhet. Nästan 190.000 personer har hittills permitterats på öarna, vilket innebär nästan 20% av arbetsstyrkan!

De allra flesta permitteringar kommer från små företag med mellan 1-50 anställda. Ja, faktiskt hela 98% tillhör denna gruppen. Företag knutna till turismen står för ungefär hälften av alla uppsägningar.