Myndigheterna har startat en psykologisk hotline, som kan kontaktas när det gäller psykiska oroligheter eller förändringar som sker i samband med ”alarm stadiet” och den generella utvecklingen av Corona viruset.

När man kontaktar denna service avgörs det vilken hjälp man behöver – psykologisk eller läkarvård – och man kopplas automatiskt vidare till det aktuella alternativet.

Telefonnummer är: 900 112 061,