Fiskeindustrin lider…också! Eftersom alla restauranger har stängt så får fiskarna svårare att bli av med sin fångst och utbudet ökar. Vilket också innebär att priserna faller. Just nu är det säsong för att fiska den röda tonfisken, men många av de som givit sig av till havs för att fiska har givit upp.

Normala priser på ca. 18-20 euros per kilo är ett minne blott, och för de ca. 6 euros som erbjuds nu är det inte ekonomiskt försvarbart att fiska. Än värre blir situationen då fiskarna inte kan sända sina fångster till fastlandets marknader, då flygförbindelserna till stor del är indragna…