Ja, åtminstone när det gäller fysiska klasser och föreläsningar på de två universiteten som finns på Kanarieöarna. Resterande delen av undervisningen kommer att ske ”online” har beslutats av rektorerna på universiteten.

De flesta sluttentorna är programmerade till slutet av maj, varför man inte kommer att hinna återgå till den ”normala” skolgången före det. Även examens och slutprov kommer att ske online.