EFTERSKÄNKT HYRA…

Flera statliga fastighetsorganisationer har bestämt att efterskänka hyrorna under den tiden då Spanien har ett deklarerat ”alarmstadie”. Detta betyder att drygt 17.250 kanariska familjer slipper att betala hyran fram till dess att man ser att alla nuvarande åtgärder börjar bära frukt.

Samtidigt hjälper staten många andra med räntefria lån på upp till 6 år för att klara hyresbetalningarna. Uppsägning av hyreskontrakt pga utebliven betalning har också förbjudits i landet under larmperioden.

PENSION OCH ARBETSLÖSHETSKASSA…

Gemensamt för de flesta bankerna i landet så har man beslutat att tidigarelägga utbetalningen av arbetslöshetsersättning och pension, då de nuvarande omständigheterna kräver det,  menar man. Frågan är väl dock om det på sikt är så stor hjälp…..?