Det lär dröja innan turismen är uppe i varv igen på Kanarieöarna. Ingen törs, eller kan, idag sia om när detta moment kan komma, men eftersom det inte bara beror på en faktor, så är bedömningen mycket svår. Det räcker ju inte att Kanarieöarna är fria från virus, så länge som övriga europeiska länder inte är det…

Myndigheterna ser därför en möjlighet att andra aktiviteter ökas fram till den dag turismen är tillbaka. Framför allt, och vid en första blick, menar man att byggnadssektorn kan utnyttjas. Dels för infrastrukturprojekt, men också för en hel del renoverings och ombyggnadsarbeten just inom turismen. Politisk hjälp kommer att behövas, vilket myndigheterna utlovar…