Denna positiva nyhet förs fram av experten Luis Serra, som dessutom menar att de är helt säkra på detta faktum. Det betyder att färre personer kommer att smittas och att färre personer kommer att vara i behov av intensivvård. Han betonar dock vikten av att fortsätta med den inslagna linjen och att vara mycket försiktiga framöver.

Den första lättnaden i de mycket strikta regler som gäller i Spanien bör vara att låta barn 

få komma ut på kortare promenader/stunder. Dessutom anser han att individuell träning bör komma som en av de första lättnaderna.