Börsen faller och värdet på några av de större hotellkedjorna i Spanien följer givetvis samma mönster. Detta kan inbjuda till uppköp från internationella fonder och liknande, där förlorarna skulle vara hotellbolagen, eftersom de inte, på långa vägar, få en ersättning enligt en normal måttstock.

Nu kräver företagarföreningen att åtgärder vidtas för att detta inte skall kunna ske.