Siffrorna för mars månad talar sitt tydliga, och föga överraskande språk. Arbetslösheten stiger kraftigt. När det gäller Kanarieöarna så ökade den registrerade arbetslösheten med nästan 20.000 personer eller 19,8%. För Spanien som helhet var ökningen 9,3% eller drygt 300.000 registrerade fall.

I dessa siffror räknar man inte med de ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal) tillfällig varsel, som har presenterats sedan starten av denna krise. Fram till igår hade 620.000 personer blivit tillfälligt friställda från sina arbeten och förhoppningsvis kommer de flesta av dessa att börja arbeta efter att larm beredskapen lyfts. Frågan är hur stor procent av dessa inte har arbeten att komma tillbaka till.