Ja, trots att livsmedelsaffärer tillhör den begränsade grupp av företag som, enligt lag, får hålla öppet, så är nedstängningen ett faktum. Det gäller då framför allt en stor mängd livsmedelsaffärer i turistområdena.

När nu turisterna lyser med sin frånvaro finns ingen ekonomisk eller annan grund att upprätthålla dessa butiker. Kedjan DinoSol, som för några år sedan lanserade sina ”turistbutiker” under namnet ”Express” meddelar att de per idag bara har 14 expressbutiker öppna mot 70 stycken innan eländet startade.