Det är deklarationstider i Spanien. Från och med den 1 april kan ungefär 1 miljon kanarier göra sin självdeklaration på nätet. Och redan 48 timmar senare börjar de första deklaranterna att få tillbaka sina återbäringar. Skatteverket kommer att betala tillbaka ca. 507 miljoner euros till de cirka 70% som är berättigade till återbäring.