Företagarföreningen inom turismen på Kanarieöarna målar upp en synnerligen negativ bild av den aktuella situationen. Man beräknar att förlusterna inom sektorn kan komma att nå 4.200 miljoner euros under det innevarande året.

Man utgår då från den totala nedstängningen som råder i skrivande stund, samt den långsamma vägen tillbaka till normala rutiner.