Regeringen har för avsikt att genomföra lagar som skyddar hyrestagare under denna besvärliga period. Bland annat förbjuds hyresägare att kasta ut hyrestagarna på grund av uteblivna betalningar. Dessutom inför man räntefria lån som hyrestagare kan ansöka om och som man får sex år på sig att återbetala.

Kan man inte betala då heller så kan lånen förlängas med ytterligare 4 år. Staten blir garant för dessa. Till sist håller man på att se över en eventuell lagstadgad sänkning eller borttagande av hyror under en viss tid för de företag som har många lägenheter till uthyrning.