Efter första veckan sedan införandet av ”alarmtillståndet” i Spanien så visar det sig att inrikesflyget drabbats, minst sagt, drastiskt. Nedgången från samma vecka i fjol var 95,5% – från 187.654 personer till årets 8.623…

”Alarmtillståndet” innebär bland annat kraftiga förbud i folkets möjlighet att röra sig fritt. Detta specialtillstånd infördes först för en tvåveckors period, men redan efter en vecka förlängdes den med ytterligare två veckor, varför den idag sträcker sig fram till och med den 11 april.