Mitt under värsta sandstorm – ”calima” – i februari så bröt ett par allvarliga skogsbränder ut på Gran Canaria. Den ena på västkusten, vid orten Tasarte, den andra högst uppe på ön vid byn Tejeda.

Nu har arbetet påbörjats med att ta reda på ursprunget till dessa bränder. Naturliga skäl har avskrivits och nu återstår det att se om bränderna anlagts, eller om de uppkom på grund av mänskligt slarv. En speciell brigad finns på Gran Canaria just för dessa ändamål.