Premiärminister Sanchez kommer under dagen idag att formellt meddela alla provins regeringar att de  förlänger alarm beredskapen med ytterligare 15 dagar. Vilket skulle förlänga rådande situation till efter påsk.

Detta måste klubbas igenom i den spanska kongressen efter 15 dagar men det är en ren formell sak då samtliga partier  redan uttalat sitt stöd för en förlängning.