Under dagarna som har gått och som följer töms alla hotell på gäster. Norwegian Sas och alla reseföretag arbetar på högtryck med att ta hem alla gäster som finns på öarna vi går mot 0% turism.

Detta är ett enormt företag och de finns naturligtvis problem med logistiken men det kommer att ske inom relativt kort tid.

Den kanariska regeringens nya åtgärder är att tillfälligt stänga de flesta av de 1.807  hotell på öarna  vilket motsvarar 423.125 bäddar. Hotell federationen på öarna meddelar att endast ett fåtal anläggningar kommer att hållas öppet för sanitär personal eller andra hjälparbetare som måste finnas på plats.

Detta betyder att den största majoriteten av de 68.000 anställda inom hotellsektorn kommer att gå på tillfällig arbetslöshetskassa. MAn räknar med att inom en vecka kommer de flesta komplex  ha slagit igen portarna. De avvaktar till att samtliga turister som finns kvar på öarna blir hemtagna. Detta är första gången öarna turisthistoria som en sådan total nersläckning sker, detta på att av de få sol & Bad resmål i Europa som har har haft öppet 365 dagar om året i mer än 50 år.

Källor: Canarias 7 och La Provincia