Det handler om en forskjønnelse og forbedring av den gamle hovedåren GC-500, som også være et prosjekt for forbedring av miljø- og bylandskapet fra rundkjøringen foran kjøpesenteret i San Agustin fram til El Veril, der Playa del Ingles begynner.

Hensikten med forbedringen er å hindre unødvendig trafikk av motorkjøretøyer, skape innbydende sykkel- og gangveier og ikke minst mer grøntområde og belysning langs veien. I prosjektet utgjør det en utvidelse av kantene langs veien, slik den ser ut i dag, spesielt sjøsiden som vil få en helt annen bredde.