Hälsovårdsmyndigheten rekommenderar, stanna inne!

Den spanska hälsovården rekommenderar att man stannar inomhus och håller dörrar och fönster stängda, dricker mycket vatten och inte syssla med utomhus sport under rådande väder.

Framför allt barn, äldre och personer med andningssvårigheter såsom astma eller liknande bör:

  • Inte vistas utomhus längre tid 
  • Använda mask om man vistas utomhus längre tid
  • Torka damm med våta dukar
  • Inte anstränga sig utomhus 
  • Dricka mycket vatten
  • Ringa 112 om man får andningssvårigheter

Dessa fina sandkorn som ligger i luften torkar ut slemhinnor  i hals och strupe, se till att dricka mycket vätska (vatten)