Her følger en liten presentasjon av  Seniorakademiet i Arguineguin.
Vi har arrangert foredrag i regi av Seniorakademiet i 9 år nå. Alle foredragene har vi holdt i kirkerommet i Sjømannskirken og dette er et samarbeide vi er veldig glade for. De er behjelpelig med utstyret vi trenger, og henger også opp plakatene våre. Disse blir i tillegg hengt opp på informasjonstavla i Den Norske Klubben og på helsesenter og legekontor for nordmenn. Videre benytter jeg meg av diverse FB sider til å annonsere foredragene.

Foredragene er varierte, vi har bl.a. hatt foredrag av journalist Per Egil Hegge, professor Børge Ytterstad, skuespiller Ineke Brinkmann, kunstner Tara Djume, forfatter av boken BlomsterGuide GC, Brynjulv Litlere, organist i Sjømannskirken Bjørn WWJørgensen, fysioterapeut Ove Sletta, prg.leder Kjell-Ola Kleiven, tidl fylkeskultursjef i trøndelag Rolf Vestvik, forfatter Nan Bentsen Skille og professor i historie, Hilde Henriksen Waage.

Siste sesong hadde vi foredrag med  dr. Kjell Vaage, sosionom, familieterapeut og helsearbeider Wanja Jægersen Abad, forfatter Sverre Årnes,

diakon Marit Brenne og Gunnar Våge Stangeland I tillegg til forfatter Kim Småge og Hildegunn Solberg Nes. Så som du ser vi har varierte og dyktige folk som holder foredrag hos oss.

Inngangspenger €5 går uavkortet til Nabohjelpen her i Arguineguin. Nabohjelpen er en stor bidragsyter til nødstilte personer i Mogan kommune, bl a deler de ut mat til disse i Arguineguin, hver tirsdag ettermiddag. Dersom du vil vite mer om Nabohjelpen, er deres FB adr: Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín.

Foredragsholderne og vi som ellers er involvert, gjør dette vederlagsfritt. Vi synes det er fint å kunne gi noe tilbake til dette samfunnet vi har blitt en så stor del av.

Vi har foredrag siste onsdag i mnd i sesongen, oktober, november, januar, februar og mars, mellom kl 10.30-11.30.